Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – Murata trailer, screenshots

Tripping his way to victory.