Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan – Sakonji Urokodaki trailer, screenshots

The former Water Hashira.