Dream Club Gogo ‘Mitsugi karaoke stage’ video

Mitsugi performs "Watashi no Kokoro no Uchi no Taiyou."