Shin Megami Tensei V ‘Daily Demon Vol. 012: Turdak’ video

A returning demon.