Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! sales top three million

Another sales milestone achieved.