Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! sales top 2.5 million

Another major milestone for the November 2020-released title.