Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! sales top two million

First new sales milestone of 2021.