Dynasty Warriors 9 details horses and scrolls; gameplay video and six new action trailers

Xu Chu, Yu Jin, Lu Xun, Huang Zhong, Guan Ping, and Zhong Hui.