Dynasty Warriors 9 details Yue Jin, Lianshi, Fa Zheng, Guan Xing, and Zhong Hui; 10 new action trailers, more

A big Dynasty Warriors 9 update to close 2017.