Yo-kai Daijiten launches November in Japan, Yo-kai Watch Geraporhythm launches March 2017

Yo-kai Watch smartphone games dated.