Yokai Watch 2 debut trailer, screenshots

Go back to the Showa era in upcoming sequel.