Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | May 7, 2020


Samurai-Shodown_2020_05-07-20_001
SAMURAI SPIRITS_20200409145030
Samurai-Shodown_2020_05-07-20_003
Samurai-Shodown_2020_05-07-20_004
SAMURAI SPIRITS_20200409173908
SAMURAI SPIRITS_20200409154710
SAMURAI SPIRITS_20200409154646
SAMURAI SPIRITS_20200409154017
SAMURAI SPIRITS_20200409153918
Samurai-Shodown_2020_05-07-20_010