Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | June 23, 2020


Samurai-Shodown_2020_06-23-20_001
SAMURAI SHODOWN_20200603142156
SAMURAI SHODOWN_20200603142555
SAMURAI SPIRITS_20200603133149
SAMURAI SPIRITS_20200603133514
Samurai-Shodown_2020_06-23-20_006
Samurai-Shodown_2020_06-23-20_007
Samurai-Shodown_2020_06-23-20_008
Samurai-Shodown_2020_06-23-20_009