Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | July 29, 2020


Samurai-Shodown_2020_07-29-20_001
Samurai-Shodown_2020_07-29-20_002
Samurai-Shodown_2020_07-29-20_003
Samurai-Shodown_2020_07-29-20_004
Samurai-Shodown_2020_07-29-20_005
Samurai-Shodown_2020_07-29-20_006
Samurai-Shodown_2020_07-29-20_007