Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | March 25, 2020


Samurai-Shodown_2020_03-25-20_001
Samurai-Shodown_2020_03-25-20_002
Samurai-Shodown_2020_03-25-20_003
Samurai-Shodown_2020_03-25-20_004
SAMURAI SPIRITS_20200306191115
SAMURAI SPIRITS_20200306191920
SAMURAI SPIRITS_20200306191448
SAMURAI SPIRITS_20200306191736
Samurai-Shodown_2020_03-25-20_009