Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | February 19, 2020


Samurai-Shodown_2020_02-19-20_001
SAMURAI SPIRITS_20200205112413
SAMURAI SPIRITS_20200205113120
SAMURAI SPIRITS_20200205112019
SAMURAI SPIRITS_20200205112127
SAMURAI SPIRITS_20200205112146
Samurai-Shodown_2020_02-19-20_007