Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | January 26, 2020


Samurai-Shodown_2020_01-26-20_001
Samurai-Shodown_2020_01-26-20_002
Samurai-Shodown_2020_01-26-20_003
Samurai-Shodown_2020_01-26-20_004