Shin Megami Tensei V ‘Daily Demon Vol. 154: Setanta’ video

A returning demon.