Kunio-kun no Sangokushi dayo: Zeiin Shuugou! announced

Kunio-kun series' 35th anniversary title.