Mortal Kombat 11 DLC character Rambo trailer

You aren't hunting Rambo... He's hunting you.