Project Sakura Wars ‘Hatsuho Shinonome’ character song music video

"Onna! Matsuri no Kokoroiki" sung by Hatsuho Shinonome voice actor Maaya Uchida.