Dynasty Warriors 9 details Li Dan, Lu Su, Haung Zhong, Zhurong, and Meng Huo; Man Chong, Zhou Yu, Daqiao, Guan Yu, and Xiahou Ba action trailers

A beefy update on the February-due open-world action game.