Naruto to Boruto: Shinobi Striker fact sheet, screenshots

New Naruto action game developed by Soleil.