The Idolmaster Korean drama to air worldwide on Amazon Prime in early 2017

Amazon's first original Korean drama.