Idea Factory announces Osomatsu-san otome game

Otomate brand Osomatsu-san game on the way.