Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | September 10, 2018


Samurai-Shodown_2018_09-10-18_001
Samurai-Shodown_2018_09-10-18_002
Samurai-Shodown_2018_09-10-18_003
Samurai-Shodown_2018_09-10-18_004
Samurai-Shodown_2018_09-10-18_005
Samurai-Shodown_2018_09-10-18_006
Samurai-Shodown_2018_09-10-18_007
Samurai-Shodown_2018_09-10-18_008
Samurai-Shodown_2018_09-10-18_009
Samurai-Shodown_2018_09-10-18_010