Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | April 4, 2019 | Samurai-Shodown_2019_04-04-19_002