Famitsu Review Scores: Issue 1837

Shin chan: Shiro of Coal Town and more scored.