Otome visual novel Kaeru Batake DE Tsukamaete: Natsu Chigira Sansen! coming to Switch

Plus some other Takuyo teases.