Samurai Shodown Yoshitora trailer

The Samurai Shodown V protagonist.