Naruto to Boruto: Shinobi Striker has a character creation system

Take on Shinobi of the past in the VR Ninjutsu Arena.