Famitsu Review Scores: Issue 1500

Iwaihime: Matsuri, Senko no Ronde 2, and more scored.