Famitsu Review Scores: Issue 1399

Tokyo Xanadu, Yoru no Nai Kuni, more awarded high marks.