Danganronpa 2 screenshots introduce Class Trials

Logic Dive, Hangman's Gambit, and Rebuttal Showdown.