Gematsu | Screenshots | Yo-kai Watch 3 | April 29, 2016


Yo-kai-Watch-3_2016_04-29-16_001
Yo-kai-Watch-3_2016_04-29-16_002
Yo-kai-Watch-3_2016_04-29-16_003
Yo-kai-Watch-3_2016_04-29-16_004
Yo-kai-Watch-3_2016_04-29-16_005
Yo-kai-Watch-3_2016_04-29-16_006