Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | September 10, 2019


Samurai-Shodown_2019_09-10-19_001
Samurai-Shodown_2019_09-10-19_002
Samurai-Shodown_2019_09-10-19_003
Samurai-Shodown_2019_09-10-19_004
Samurai-Shodown_2019_09-10-19_005
Samurai-Shodown_2019_09-10-19_006