Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | November 13, 2019


Samurai-Shodown_2019_11-13-19_001
Samurai-Shodown_2019_11-13-19_002
Samurai-Shodown_2019_11-13-19_003
Samurai-Shodown_2019_11-13-19_004
Samurai-Shodown_2019_11-13-19_005
Samurai-Shodown_2019_11-13-19_006