Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | April 26, 2019


Samurai-Shodown_2019_04-26-19_001
Samurai-Shodown_2019_04-26-19_002
Samurai-Shodown_2019_04-26-19_003
Samurai-Shodown_2019_04-26-19_004