Gematsu | Screenshots | BlazBlue: Chrono Phantasma

February 24, 2014

February 24, 2014

02/24/2014
February 10, 2014

February 10, 2014

02/10/2014
October 24, 2013

October 24, 2013

10/24/2013
September 19, 2013

September 19, 2013

09/19/2013
August 28, 2013

August 28, 2013

08/28/2013
July 25, 2013

July 25, 2013

07/25/2013
June 7, 2013

June 7, 2013

06/07/2013
April 25, 2013

April 25, 2013

04/25/2013
December 10, 2012

December 10, 2012

12/11/2012
December 4, 2012

December 4, 2012

12/05/2012
November 27, 2012

November 27, 2012

11/28/2012
November 21, 2012

November 21, 2012

11/21/2012
November 14, 2012

November 14, 2012

11/14/2012