Dragon Ball Z: Kakarot – 12 minutes of E3 2019 gameplay

12 minutes of the Dragon Ball Z action RPG in motion.