Shenmue III Forklift screenshot

The screenshot everyone has been waiting for.