Sengoku Otome: Legend Battle sixth trailer

Featuring Tokugawa Ieyasu, Maeda Toshie, and Ashikaga Yoshiteru.