Sengoku Basara 4 third trailer, screenshots

New shots show Saika, Chosokabe, Turihime, and Kuroda.