Gematsu | Screenshots | Yo-kai Watch 4 | May 24, 2019


Yo-kai-Watch-4_2019_05-24-19_001
Yo-kai-Watch-4_2019_05-24-19_002
Yo-kai-Watch-4_2019_05-24-19_003
Yo-kai-Watch-4_2019_05-24-19_004
Yo-kai-Watch-4_2019_05-24-19_005
Yo-kai-Watch-4_2019_05-24-19_006
Yo-kai-Watch-4_2019_05-24-19_007
Yo-kai-Watch-4_2019_05-24-19_008
Yo-kai-Watch-4_2019_05-24-19_009
Yo-kai-Watch-4_2019_05-24-19_010
Yo-kai-Watch-4_2019_05-24-19_011
Yo-kai-Watch-4_2019_05-24-19_012
Yo-kai-Watch-4_2019_05-24-19_013
Yo-kai-Watch-4_2019_05-24-19_014
Yo-kai-Watch-4_2019_05-24-19_015