Gematsu | Screenshots | Shining Resonance Refrain | January 16, 2018 | Shining-Resonance-Re-frain_2018_01-16-18_003