Gematsu | Screenshots | Shining Resonance Refrain

April 26, 2018

April 26, 2018

04/26/2018
February 21, 2018

February 21, 2018

02/27/2018
January 16, 2018

January 16, 2018

01/17/2018
December 20, 2017

December 20, 2017

12/20/2017
December 13, 2017

December 13, 2017

12/13/2017
November 15, 2017

November 15, 2017

11/16/2017