Gematsu | Screenshots | Sengoku Basara: Samurai Heroes

May 14, 2010

May 14, 2010

05/14/2010
April 30, 2010

April 30, 2010

04/30/2010
April 26, 2010

April 26, 2010

04/26/2010
April 23, 2010

April 23, 2010

04/23/2010
April 20, 2010

April 20, 2010

04/20/2010
April 12, 2010

April 12, 2010

04/13/2010
April 9, 2010

April 9, 2010

04/09/2010
February 15, 2010

February 15, 2010

02/15/2010
December 25, 2009

December 25, 2009

12/25/2009
December 18, 2009

December 18, 2009

12/18/2009
October 23, 2009

October 23, 2009

12/14/2009
October 16, 2009

October 16, 2009

12/14/2009
October 30, 2009

October 30, 2009

12/14/2009
November 6, 2009

November 6, 2009

12/14/2009
November 13, 2009

November 13, 2009

12/14/2009
December 11, 2009

December 11, 2009

12/14/2009
September 24, 2009

September 24, 2009

09/26/2009
September 18, 2009

September 18, 2009

09/18/2009
September 10, 2009

September 10, 2009

09/11/2009
September 4, 2009

September 4, 2009

09/04/2009
August 28, 2009

August 28, 2009

08/28/2009