Gematsu | Screenshots | Sega 3D Fukkoku Archives 3: Final Stage | October 14, 2016 | Sega-3D-Fukkoku-Archives-3-Final-Stage_2016_10-14-16_003