Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | October 9, 2019


Samurai-Shodown_2019_10-09-19_001
Samurai-Shodown_2019_10-09-19_002
Samurai-Shodown_2019_10-09-19_003
Samurai-Shodown_2019_10-09-19_004
Samurai-Shodown_2019_10-09-19_005
Samurai-Shodown_2019_10-09-19_006