Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | November 13, 2019 | Samurai-Shodown_2019_11-13-19_003